Potrzebujesz odpowiedzi i nie znalazłeś jej w naszej witrynie?


CHCĘ ZADAĆ PYTANIE

Sem categoria

które spośród liczb a=1-pierwiastek z 2 …

Które spośród liczb a = 1 - √2, b = √5 - 1, c = PI + 2 spełniają podaną nierówność?

 1. 3/4x - 2/3 > x + 1/2
 2. 5/6x - 1/2x ≤ 3/8x - 1/6
 3. (3x - 2) / 5 ≥ (x + 1) / 3
 4. (2x + 7) / 3 > (6 - x) / 2
 5. (3x + 2) / -5 < 3 - x
 6. -3(x + 3) > x - 5 / - 2Do zbudowania indiańskiego namiotu

Do zbudowania indiańskiego namiotu użyto dwumetrowych tyczek.Szkielet namiotu kształtem przypomina ostrosłup prawidłowy sześciokątny o krawędzi podstawy długości 90cm.Każda tyczka nachylona jest do podłoża pod kątem 60°.

Jaką długość ma wystająca część tyczki?Czy indiański chłopiec o wzroście 1,60m będzie mógł się w tym namiocie wyprostować?Czy 4.5m materiału wystarczy na pokrycie ścian tego namiotu?Groźna potęga okiełznany żywioł przyjazna siła…

Groźna potęga, okiełznany żywioł, przyjazna siła... – czym dla człowieka może byćprzyroda?

Rozważ temat, odwołując się do podanego fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu
oraz wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)
Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa
Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa!
Których cień spadał niegdyś na koronne głowy
Groźnego Witenesa, wielkiego Mindowy, […]
Knieje! do was ostatni przyjeżdżał na łowy
Ostatni król, co nosił kołpak Witoldowy,
Ostatni z Jagiellonów wojownik szczęśliwy,
I ostatni na Litwie monarcha myśliwy.
Drzewa moje ojczyste! jeśli Niebo zdarzy,
Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy,
Czyli was znajdę jeszcze? czy dotąd żyjecie?
Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię;
Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie
Wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie,
Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem?
Czy kwitnie gaj Mendoga pod farnym kościołem?
I tam na Ukrainie czy się dotąd wznosi
Przed Hołowińskch domem, nad brzegami Rosi,
Lipa tak rozrośniona, że pod jej cieniami
Sto młodzieńców, sto panien szło w taniec parami?
Pomniki nasze! ileż co rok was pożera
Kupiecka lub rządowa, moskiewska siekiera!
Nie zostawia przytułku ni leśnym śpiewakom,
Ni wieszczom, którym cień wasz tak miły jak ptakom.
Wszak lipa czarnoleska, na głos Jana czuła,
Tyle rymów natchnęła! Wszak ów dąb gaduła
Kozackiemu wieszczowi tyle cudów śpiewa!
Ja ileż wam winienem, o domowe drzewa!
Błahy strzelec, uchodząc szyderstw towarzyszy
Za chybioną źwierzynę, ileż w waszej ciszy
Upolowałem dumań, gdy w dzikim ostępie,
Zapomniawszy o łowach, usiadłem na kępie,
A koło mnie srebrzył się tu mech siwobrody,
Zlany granatem czarnej, zgniecionej jagody,
A tam się czerwieniły wrzosiste pagórki,
Strojne w brusznice jakby w koralów paciórki.
Wokoło była ciemność; gałęzie u góry
Wisiały jak zielone, gęste, niskie chmury;
Wicher kędyś nad sklepem szalał nieruchomym,
Jękiem, szumami, wyciem, łoskotami, gromem:
Dziwny, odurzający hałas! Mnie się zdało,
Że tam nad głową morze wiszące szalało.Czy twoim zdaniem należy bać się miłości

Czy twoim zdaniem należy bać się miłości?

Napisz wypracowanie na ten temat.Cena brutto komputera jest równa cenie netto plus 23 podatku vat

Cena brutto komputera jest równa cenie netto plus 23% podatku VAT.

a) Cena netto komputera jest równa 2200 zł. Oblicz jego cenę brutto. Ile procent ceny brutto stanowi podatek VAT ?
b) Cena brutto komputera jest równa 3198 zł. Oblicz jego cenę netto. Ile procent ceny brutto stanowi cena netto ?
c) Podatek VAT doliczony do ceny netto komputera wyniósł 483 zł.

Jaka jest cena brutto tego komputera ? Ile byłaby równa cena brutto tego kopmutera, gdyby jego cena netto została podniesiona o 100 zł ?Now complete the skills booster task…

Which sign a-h matches the information in 1-5? There are three extra sings.

 1. You can't use your phone here. …
 2. You cannot leave a car in this place. …
 3. You need to be tall enough to do this. …
 4. Animals cannot enter. …
 5. If you have a problem, use this number. …
 1. must be 130 cm to ride
 2. do not feed the animals
 3. for emergencies,call 0445100027
 4. please switch off mobiles while in hospital.
 5. no pets allowed
 6. emergency phone
 7. no parking allowed here
 8. children under 12 must be with an adultJaka jest regułka spowiedzi

Jaka jest regułka spowiedzi?Oblicz sprytnie sumę wszystkich liczb od 1 do 100

Oblicz sprytnie sumę wszystkich liczb od 1 do 100.Co jedzą koniki polne?

Co jedzą koniki polne?Zaznacz w każdym wierszu tabeli poprawne dokończenie zdania

Zaznacz w każdym wierszu tabeli poprawne dokończenia zdania

1. Rosnący kontynentalizm klimatu Europy zaznacza

a) na wschodzie kontynentu
b) na zachodzę kontynentu

2. Babie lato to zjawisko występujące w Polsce jesiennia związane z napływem mas powietrza

a) znad Arktyki
b) znad AfrykiProximas Perguntas