Potrzebujesz odpowiedzi i nie znalazłeś jej w naszej witrynie?


CHCĘ ZADAĆ PYTANIE

Matematyka

Znajdź NWD i NWW liczb…

Znajdź NWD i NWW liczb:

 1. 84 i 90
 2. 270 i 700
 3. 735 i 252
 4. d) 294 i 385Zapisz jako przedział zbiór liczb spełniających…

Zapisz jako przedział zbiór liczb spełniających podany warunek.
Zaznacz ten przedział na osi liczbowej.

 1. -7 ≤ x ≤ 0
 2. 1/4 ≤ x < √2
 3. x≥ 2 ¼
 4. x< -⅓
 5. ½ < x< 9
 6. trzynaście trzecich < x ≤ 5
 7. x> -3
 8. x ≤ 27Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci…

Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci:

 1. 2√75-2√3+√300
 2. ∛54+∛128-∛432
 3. ∛2(∛500-∛4)
 4. 4√3+√27:√12
 5. √2(√6+√24):√3Wykonaj wskazane przekształcenia…

Wykonaj wskazane przekształcenia:

 1. 2t + 4 = t - 3 | - 4
 2. 1 - 3t = 3 - 4t | + 4t
 3. s = ¹/₅ s - 3 | - ¹/₅ s
 4. ¼ y = 3 + y | - y
 5. (w + 1) : 4 = (2w + 1):2 | × 4
 6. 3(z - 8) = ¹/₆ - 2z | : 3
 7. v - ⅓ y = ¹/₆ - 2v | × 3
 8. 1 - t = (2t - 3) : 5 | ×5Doprowadź do postaci a√2…

Doprowadź do postaci a√2.

 1. 4√2 + √8
 2. √32 -3√2
 3. √18 + √8
 4. √200-√50
 5. √18 + √72 + √98
 6. f) √800 + √242 - √162Uzasadnij że suma trzech kolejnych liczb podzielnych…

Uzasadnij że:

 1. Suma trzech kolejnych liczb podzielnych przez 3 jest podzielna przez 9,
 2. Czterech kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8
 3. Pięciu kolejnych liczb parzystych podzielnych przez 10Wyznacz m wiedząc, że wykres funkcji liniowej g jest równoległy…

Wyznacz m wiedząc, że wykres funkcji liniowej g jest równoległy do wykresu funkcji liniowej f, jeśli:

 1. f(x)=(2m-3)x+4 i g(x)=-4x+7
 2. f(x)=3x+m i g(x)=4+(4+m)x
 3. f(x)=(1-m)x i g(x)=(2m-5)x-9
 4. f(x)=8m i g(x)=(m-10)x+7
 5. f(x)=4-(2m+ )x i g(x)= (pierwiastek z dwóch + 2)x+8
 6. f(x)=(\sqrt{3} +m)x- \sqrt{3} i g(x) =(5+ \sqrt{3}m)x +2m100 gram ile to jest dekagramów?

100 gram ile to jest dekagramów?Doprowadż wyrazenie do najprostszej postaci…

Doprowadż wyrazenie do najprostszej postaci.

 1. pierwiastekz 72 + pierwistek z 32 + pierwiastek z 8
 2. 2 pierwistki z 75 - 2 pierwiastki z 3 + pierwiastek z 300
 3. pierwiastek z 2 ( pierwiastek z 6 + pierwistek z 24) : pierwiastek z 3Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość…

Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość Przyjmij odpowiednie założenia

 1. v=s/t ;s
 2. P=mF ;F
 3. E=mgh ;h
 4. K=a/R ;R
 5. R=ax/b ;x
 6. S=bt/am ;m
 7. T=1/abt ;t
 8. )v=at do potęgi drugiej/2 ;a
 9. i)R=abc/4P Proximas Perguntas