Potrzebujesz odpowiedzi i nie znalazłeś jej w naszej witrynie?


CHCĘ ZADAĆ PYTANIE

História

Wymień pięć skutków wojen prowadzonych przez polskę w 17 wieku…

Wymień pięć skutków wojen prowadzonych przez Polskę w XVII wieku. Klasa 4 Ćw. 8 str. 52Wyjaśnij kim był budda określ jaki był jego związek ze starożytnymi…

Wyjaśnij kim był Budda.Określ jaki był jego związek ze starożytnymi Indiami.Opisz zakres władzy panującego w państwie pierwszych Piastów

Opisz zakres władzy panującego w państwie pierwszych Piastów​Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności …

Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.

A)Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej
B) Zaznacz na osi czasu datę wydarzenia od którego muzułmanie zaczęli liczyć lata