Potrzebujesz odpowiedzi i nie znalazłeś jej w naszej witrynie?


CHCĘ ZADAĆ PYTANIE

Geografia

Podaj po dwa przykłady gospodarczego…

Podaj po dwa przykłady gospodarczego wykorzystania pszenicy oraz ziemniaków.Do każdego z wymienionych rodzajów turystyki dopisz…

Do każdego z wymienionych rodzajów turystyki dopisz przykładowy cel wyjazdu.

 • Turystyka lecznicza
 • Turystyka wypoczynkowa
 • Turystyka poznawczawymień po trzy walory przyrodnicze i kulturowe województwa…

Wymień po trzy walory przyrodnicze i kulturowe województwa lub powiatu w ktorym mieszkasz.Wyjaśnij co to jest kultura lokalna i regionalna

Wyjaśnij co to jest kultura lokalna i regionalna.Podaj dwa czynniki ktore wplywaja na rozwoj gospodarki…

Podaj dwa czynniki ktore wplywaja na rozwoj gospodarki morskiej w naszym kraju:Oceń prawdziwość informacji wybierz p jeśli informacja…

Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P jeśli informacja jest prawdziwa, lub F jeśli jest fałszywa.

 1. Wszystkie południki mają taką samą długość.
 2. Układ południków i równoleżników na globusie to siatka geograficzna.
 3. Najdłuższym równoleżnikiem jest Zwrotnik Raka
 4. Południki położone na półkuli wschodniej oznaczamy symbolem Wwykonaj polecenia na podstawie mapy fizycznej polski…

Wykonaj polecenia na podstawie mapy fizycznej Polski z atlasu geograficznego:

a) Odszukaj nazwy miast które leżą na podanych równoleżnikach i południkach

 1. Równoleżnik 53stopnieN
 2. Równoleżnik 50stopniN
 3. Cołudnik 17stopniE
 4. Południk 21stopniE

b) Zapisz nazwę miasta,które znajduje się miejscu przecięcia jednego z wymienionych równoleżników i jednego z wymienionych południków.