Potrzebujesz odpowiedzi i nie znalazłeś jej w naszej witrynie?


CHCĘ ZADAĆ PYTANIE

Chemia

Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli dla podanych…

Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli dla podanych substratów (a-f) i produktów (g-l):

 1. ZnCl2
 2. (NH4)2S
 3. K2S
 4. Na2CO3
 5. FeBr3
 6. Ni2(SO4)3
 7. Al3+ i Cl-
 8. Cr3+ i SO32-
 9. Cu2+ i SO42-
 10. Al3+ i Br-
 11. Li+ i PO43-
 12. K+ i MnO4-Wyjaśnij na czym polega twardnienie zaprawy wapiennej…

Wyjaśnij na czym polega twardnienie zaprawy wapiennej.
Zapisz równanie reakcji otrzymywania zaprawy wapiennej i jej twardnienia.Zaprojektuj doświadczenie w którym udowodnisz że próbka wapienia…

Zaprojektuj doświadczenie, w którym udowodnisz, że próbka wapienia zawiera węglan wapnia. Narysuj schemat, zapisz obserwacje i sformułuj wniosek. Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych…

Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych o następujących zapisach słownych:

 1. chlor + chrom --------> chlorek chromu (III)
 2. żelazo + tlen ---------> tlemek żelaza (II)
 3. siarka + sód ---------> siarczek sodu
 4. woda -------> tlen + wodórPrzepisz podane równania reakcji chemicznych i uzgodnij je

Przepisz podane równania reakcji chemicznych i uzgodnij je:

 1. N2 + H2 ---> NH3
 2. FE + HCI ---> FECI2 + H2
 3. N2 + O2 ---> N2O3
 4. MN + O2 ---> MN2O7
 5. AL + H2S ---> AL2S3 + H2
 6. FE2O3 + HCI ---> FECL3 + H2O