Potrzebujesz odpowiedzi i nie znalazłeś jej w naszej witrynie?


CHCĘ ZADAĆ PYTANIE

Najpopularniejsze pytania tygodnia

Znajdź NWD i NWW liczb…

Znajdź NWD i NWW liczb:

 1. 84 i 90
 2. 270 i 700
 3. 735 i 252
 4. d) 294 i 385
Wymień dwie cechy które odróżniają organizmy…

Wymień dwie cechy które odróżniają organizmy od nieożywionych elementów przyrody.
Wynotuj z podanego tekstu nieosobowe formy czasowników…

Wynotuj z podanego tekstu nieosobowe formy czasowników wyjaśnij dlaczego je zastosowano O przyjaźni napisano wiele utworów w kturym przedstawia się zarówno jej blaski jak i cienie Jeden z takich tekstów to przyjaciele Adama Mickiewicza Historia Mieszka i Leszka pokazuje że najleprzym sprawdzianem przyjaźni jest sytuacja zagrożenia.

Nie mówi się wprost o tchórzostwie jednego z bohaterów.

Okazuje się jednak że o przyjacielu łatwo zapomnieć kiedy chodzi o ratowanie własnej skóry przed niedźwiedziem.
Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli dla podanych…

Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli dla podanych substratów (a-f) i produktów (g-l):

 1. ZnCl2
 2. (NH4)2S
 3. K2S
 4. Na2CO3
 5. FeBr3
 6. Ni2(SO4)3
 7. Al3+ i Cl-
 8. Cr3+ i SO32-
 9. Cu2+ i SO42-
 10. Al3+ i Br-
 11. Li+ i PO43-
 12. K+ i MnO4-
Zapisz jako przedział zbiór liczb spełniających…

Zapisz jako przedział zbiór liczb spełniających podany warunek.
Zaznacz ten przedział na osi liczbowej.

 1. -7 ≤ x ≤ 0
 2. 1/4 ≤ x < √2
 3. x≥ 2 ¼
 4. x< -⅓
 5. ½ < x< 9
 6. trzynaście trzecich < x ≤ 5
 7. x> -3
 8. x ≤ 27
Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci…

Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci:

 1. 2√75-2√3+√300
 2. ∛54+∛128-∛432
 3. ∛2(∛500-∛4)
 4. 4√3+√27:√12
 5. √2(√6+√24):√3
Napisz rozprawkę na temat: “Czy marzenia mają moc sprawczą?”

Napisz rozprawkę na temat: "Czy marzenia mają moc sprawczą?" 
Co to są kapitaliki i wersaliki?

Co to są kapitaliki i wersaliki? I jak je włączyć?
Dopisz wyrazy pokrewne będące tą samą częścią…

Dopisz wyrazy pokrewne będące tą samą częścią mowy co podane słowo.

 1. król
 2. liczyć
 3. zdobywać
 4. stary
 5. piękna
 6. zdradziecko
 7. pięć
 8. służba
 9. zachować
 10. wezwać
 11. godna
 12. szybko
 13. podstębnie
 14. dwoje
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem że każdy…

Czy zgadzasz sie ze stwierdzeniem że każdy ma w sobie ludożerce swoje.Argumenty poprzyj sytuacjami z życia